Cennik

Wszystkie kursy mogą być opłacone jednorazowo lub w miesięcznych ratach.

Cennik dla grup 3 – 6 os.

Kurs

Intensywność

Cena za miesiąc

(9 rat)

Cena za rok   

Kursy języka ogólnego / 60 godz. w roku 2 x 45 min./1 x 90 min.      140 zł   1260 zł
Kursy dla dzieci (3 i 4 latki) / 60 lekcji w roku 2 x 30 min.        90 zł     900 zł
Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego i matury 2019 / 48 godz. w roku 1 x 90 min.      150 zł (7 rat)    1050 zł

Cennik dla grup 2 os.

Kurs

Intensywność

Cena za miesiąc

(9 rat)

Cena za rok

Kursy języka ogólnego / 60 godz. w roku 2 x 45 min./1 x 90 min. 1x240zł+8x210zł 1920 zł
Kursy dla dzieci (3 i 4 latki) / 60 lekcji w roku 2 x 30 min.     1x180zł+8x150zł 1380 zł
Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego i matury 2019 / 48 godz. w roku 1 x 90 min.       220 zł (7 rat) 1540 zł

Zajęcia indywidualne lub grupy prywatne (zamknięte, tworzone na życzenie klientów, do których nie dołączają inne osoby).

1 osoba – 45 min. – 60 zł

2 osoby – 45 min. – 64 zł  (32 zł od osoby)

3 osoby – 45 min. – 75 zł (25 zł od osoby)